Bod č.61.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1366/15 v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 4016-73/2017 ze dne 14. 3. 2017)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP z jednání dne 28. 2.2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 414 ze dne 27. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:267 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX