Bod č.28.:

OŠMT/1 - Rozšíření zřizovací listiny 10. školní jídelny Plzeň, nám. Míru 4, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - zřizovací listina 10. ŠJ Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:236 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX