Bod č.70.:

OK/5 - Záměr přípravy Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na období 2020-2030

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Záměr přípravy Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na období 2020-2030)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX