Bod č.29.:

OŠMT/2 - Aktualizace Investičních priorit - seznamu projektových záměrů v rámci aktualizace Strategického rámce MAP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný seznam projektových záměrů)
Příloha č.2 (Změnový list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:237 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX