Bod č.63.:

EVID/3 - Svěření pozemku p. č. 467/4 k. ú. Božkov do správy Základní a mateřské škole Plzeň – Božkov p. o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko OŠMT)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (stanovisko MO 2 - Slovany)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa )
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 2. 5. 2017)
Příloha č.9 (usnesení RMP ze dne 11. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:269 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX