Bod č.6.:

EAP/1 - Návrh Vyhlášky statut. města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2018 a o změně Vyhlášky statut. města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřej. prostranství

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - kopie žádosti ze dne 09.03.2017 Ing. Taťány Vítové o vyjádření se k návrhu vyhlášky)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - návrh vyhlášky)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - rozpis propočtů podle jednotlivých k.ú. MO Plzeň 2 - počet domů)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - mapa území k.ú. Božkov - návrh/2016/podklady)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - mapa území k.ú. Bručná - návrh/2016/podklady)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - mapa území k.ú. Hradiště u Plzně - návrh/2016/podklady)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - mapa území k.ú. Koterov - návrh/2016/podklady)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 - mapa území k.ú. Plzeň 2 - návrh/ 2016/ podklady)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2017

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX