Bod č.25.:

ŘÚSO/1 - Rozšíření účelu investiční akce Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, p.o.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SHaK č.j. MMP/099650/17 ze dne 18. dubna 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:233 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX