Bod č.64.:

EVID/4 - Svěření telefonní ústředny SIEMENS HIPATH 3550 V8.0 s UPS do správy SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace vedené v příloze A

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Seznam movitého majetku – dar od Plzeňského kraje)
Příloha č.2 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 105 ze dne 9. 2. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:270 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX