Bod č.17.:

OK/1 - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost Divadla pod lampou, o.p.s., o dotaci pro rok 2017)
Příloha č.2 (Žádost Film Servis Plzeň s. r. o. o dotaci pro rok 2017)
Příloha č.3 (Žádost spolku Pěstuj prostor, z. s., o dotaci pro rok 2017)
Příloha č.4 (Žádost Divadla V Boudě o dotaci pro rok 2017)
Příloha č.5 (Žádost Divadla Dialog o dotaci pro rok 2017)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 142 ze dne 20. 4. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:225 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX