Bod č.18.:

OK/2 - Schválení zániku Bienále kresby Plzeň, zájmového sdružení právnických osob (IČO 86770624), a následného uzavření dohody o zániku s ostatními členy sdružení

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Notářský zápis o osvědčení založení Bienále kresby Plzeň)
Příloha č.2 (Zápis z valné hromady Bienále kresby Plzeň ze dne 9. 3. 2017)
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání Komise kultury RMP č. 3 ze dne 12. 4. 2017 (výtah))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:226 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX