Bod č.19.:

OK/3 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2017“

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2017“)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí o dotaci - Mikrogranty 2017) (*)
Příloha č.3 (Zápisy ze zasedání Komise kultury RMP (výtah)) (*)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k 6 žádostem posuzovaným v rámci Mikrograntů 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:227 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX