Bod č.20.:

OK/4 - Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2016

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z jednání Odborné poroty Umělecké ceny města Plzně ze dne 24. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:228 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX