Bod č.45.:

MAJ/6 - Výkup pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu komunikace I/20 Jasmínová - Sušická od jedné fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o výkup)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (snímky map)
Příloha č.5 (doporučení KNM 4. 4. 2017) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP ze dne 27. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:253 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX