Bod č.53.:

PROP/3 - Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky v Plzni, U Borského parku č. or. 22A

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže - U Borského parku 22A)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 409 ze dne 27. 4. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:259 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX