Bod č.48.:

MAJ/9 - Uzavření dodatku č. 1 ke SOSB kupní - výstavba „Obytný soubor Plzeň – Újezd, lokalita Na Dražkách na pozemku p. č. 982/20 v k. ú. Újezd“ - spol. IKO stavby s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spol. IKO stavby s.r.o.)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 509 z 15. 5. 2014 a usnesení ZMP č. 347 z 12. 6. 2014)
Příloha č.3 (SSOSB kuoní č. 2014/002451 )
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 461 z 27. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:256 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX