Bod č.66.:

EVID/6 - Darování plastových lavic demontovaných v rámci modernizace zimního stadionu v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Merklín, o.s.)
Příloha č.2 (evidenční list)
Příloha č.3 (foto lavic)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 420)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:272 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX