Bod č.50.:

MAJ/10 - Konečné majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou Galerie Slovany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 498/2005)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 349/2005)
Příloha č.3 (rozsah vypořádání dle smluv budoucích)
Příloha č.4 (žádosti)
Příloha č.5 (rozsah dle požadavku investora)
Příloha č.6 (stanovisko ORP)
Příloha č.7 (usnesení RMO Plzeň 2 č. 88/2013)
Příloha č.8 (e-mailové sdělení PRÁV MMP)
Příloha č.9 (geometrický plán č. 9545-17/2013)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (mapy)
Příloha č.12 (usnesení ZMP č. 98/2010)
Příloha č.13 (doporučení KNM ze dne 24. 1. 2017)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 216/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:258 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX