Bod č.40.:

MAJ/1 - Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Plzeň ve vlastnictví čtyř fyzických osob pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (vyjádření vlastníků pozemků)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 520 ze dne 4. 9. 2014)
Příloha č.6 (výřez ze záborového elaborátu - DSP)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 2. 5. 2017)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 531 ze dne 11. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:248 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX