Bod č.65.:

EVID/5 - Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, TyfloCentru Plzeň, o. p. s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost TyfloCentra Plzeň, o.p.s.)
Příloha č.2 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 419)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:271 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX