Bod č.59.:

PROP/9 - Zrušení usnesení ZMP č. 672 ze dne 10. 12. 2015 ve věci přímého prodeje jednotky č. 2014/11 (nebytový prostor č. 3) v domě Krejčíkova č. or. 4, v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (odstoupení od žádosti )
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1315 ze dne 10. 12. 2015)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 672 ze dne 10. 12. 2015)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 534 ze dne 11. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:265 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX