Bod č.39.:

BYT/1 - AMERICKÁ 29 – započtení investice stávajícího nájemce prostorů prodejny s příslušenstvím proti pohledávce z nájemného

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost jednatele společnosti KVT s.r.o.)
Příloha č.2 (Souhlas správce + soupis prací včetně položkového rozpočtu + příslušné faktury)
Příloha č.3 (Výpis z KN nemovitosti Americká 29)
Příloha č.4 (Katastrální mapa s vyznačením nemovitostí Americká 29)
Příloha č.5 (FOTO budovy Americká 29)
Příloha č.6 (Stanovisko správce k předmětné žádosti.)
Příloha č.7 (FOTO předmětných prostorů před předáním nájemci)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 467/27.04.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:246 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX