Bod č.49.:

RadM/1 - Výkup pozemku v k. ú. Bolevec ve vlastnictví společnosti STONESA s.r.o. pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (žádost spol. STONESA)
Příloha č.4 (souhlas spol. STONESA s výkupem)
Příloha č.5 (výřez ze záborového elaborátu - DSP)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:257 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX