Bod č.60.:

PROP/10 - Zrušení usnesení ZMP č. 462 ze dne 10. 10. 2013 ve věci prodeje části pozemku p. č. 272/1, k. ú. Radobyčice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 821 ze dne 22. 8. 2013) (*)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 462 ze dne 10. 10. 2013) (*)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1022 ze dne 24. 9. 2015) (*)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 545 ze dne 8. 10. 2015) (*)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 536 ze dne 11. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:266 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX