Bod č.51.:

PROP/1 - Prodej pozemků v k. ú. Skvrňany pod stavbou Apollo, Křimická 5

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost + doplnění)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P3)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 214/2017)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX