Bod č.44.:

MAJ/5 - Uzavření kupní smlouvy na odkup spoluvlastnických podílů od 3 FO pro IA - VPS „Vodárenský soubor Malesice“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (situace stavby)
Příloha č.3 (mapy KN)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:252 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX