Bod č.30.:

KŽP/1 - Žádost Městského obvodu Plzeň 4 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rozšíření dětského hřiště ve vnitrobloku Na Dlouhých - Popelnicová“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:238 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX