Bod č.31.:

KŽP/2 - Žádost Správy veřejného statku města Plzně o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Suchomilné trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:239 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX