Bod č.26.:

ŘÚSO/3 - Prohlášení hrobu s uloženými ostatky Emanuela Velebila čestným hrobem města Plzně

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost PhDr. Jitky Křížové ze dne 01. 03. 2017 včetně životopisu)
Příloha č.2 (souhlas se zřízením čestného hrobu a souhlas s převedením majetkoprávních vztahů k hrobovému zařízení ze dne 01. 03. 2017)
Příloha č.3 (foto hrobu Emanuela Velebila )
Příloha č.4 (výpis ze zápisu KK RMP ze dne 12. 04. 2017)
Příloha č.5 (stanovisko OK MMP ze dne 21. 04. 2017)
Příloha č.6 (stanovisko Archivu MP ze dne 18. 04. 2017)
Příloha č.7 (stanovisko OPP MMP ze dne 13. 04. 2017)
Příloha č.8 (instrukce QI 63-00-02 Zásady zřizování čestných hrobů a péče o ně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:234 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX