Bod č.32.:

KŽP/3 - Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Nová Hospoda, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Výsadba zeleně a obnova herních prvků pro děti“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:240 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX