Bod č.33.:

KŽP/4 - Žádost 90. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zahrada dětem“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:241 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX