Bod č.34.:

KŽP/5 - Žádost 14. základní školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Naše Bio zahrádka“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:242 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX