Bod č.41.:

MAJ/2 - Změna usnesení ZMP č. 461/2016 na odkup spoluvlastnického podílu od 1 FO pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň”, „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně rekreační trasy v údolí řeky Radbuzy a Úhlavy“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usesení RMP č.863/2016) (*)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 461/2016)
Příloha č.3 (mapy KN)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:249 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX