Bod č.77.:

OŽP/1 - Zpráva o činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2016

(předkladatel:Bc. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX