Bod č.27.:

ŘÚSO/4 - Prohlášení nově zřízeného hrobu PhDr. Ing. Ivana Martinovského čestným hrobem města Plzně

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (návrh Mgr. D. Valůška, dopis č. j. MMP/70867/17 ze dne 16. 3. 2017)
Příloha č.2 (souhlas s nově zřízeným čestným hrobem ze dne 26. 4. 2017)
Příloha č.3 (výpis ze zápisu KK RMP)
Příloha č.4 (stanovisko OK MMP)
Příloha č.5 (stanovisko Archivu MMP)
Příloha č.6 (stanovisko OPP MMP)
Příloha č.7 (stanovisko ředitele SHaK)
Příloha č.8 (foto navrhované kolumbární schránky)
Příloha č.9 (instrukce QI 63-00-02 Zásady zřizování čestných hrobů a péče o ně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:235 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX