Bod č.58.:

PROP/8 - Změna usnesení ZMP č. 493 ze dne 8. 9. 2016 a prodej nově označeného pozemku p. č. 10452/5 v k. ú. Plzeň v souvislosti s výstavbou nové regulační stanice plynu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 493 ze dne 8. 9. 2016)
Příloha č.2 (Žádost)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - územní plán)
Příloha č.5 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.6 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 535/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:264 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX