Bod č.9.:

ŘEÚ/1 - Projednání závěrečného účtu města Plzně za rok 2016

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2016)
Důvodová zpráva (Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2016)
Příloha č.1 (Závěrečný účet města Plzně za rok 2016)
Příloha č.2 (Rozpočtové opatření – operace fin. vypořádání)
Příloha č.3 (Rozpis použití investičních fondů příspěvkových organizací v roce 2016)
Příloha č.4 (Podklady pro schválení účetní závěrky města za rok 2016)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 498 ze dne 11. 5. 2016)
Předloženo na stůl č.1 (Příloha č. 6 - Usnesení FV)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:217 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX