Bod č.10.:

ŘEÚ/2 - Schválení programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti – „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Schválení programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti - "Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18" )
Důvodová zpráva (Schválení programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti - "Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18" )
Příloha č.1 (Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti) (*)
Příloha č.2 (Příkazní smlouva mezi MP a BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným)
Příloha č.3 (Usn. RMP č. 170 ze dne 2. 3. 2017)
Příloha č.4 (Usn. RMP č. 499 ze dne 11. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:218 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX