Bod č.73.:

ŘEÚ/3 - Přehled výsledků hospodaření MO 1 – MO 10 za období 2012 – 2016

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Přehled výsledků hospodaření MO)
Příloha č.1 (Příloha č.1 - Přehled přebytků MO 2012 - 2016)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Vývoj stavu FRR MO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX