Bod č.74.:

ŘEÚ/4 - Analýza navyšování výdajů v oblasti kultury, sociální oblasti a oblasti sportu v průběhu jednotlivých kalendářních let nad původně schválený rozpočet v letech 2012 až 2016

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Analýza navyšování výdajů v oblasti kultury, sociální oblasti a oblasti sportu v průběhu jednotlivých kalendářních let nad původně schválený rozpočet v letech 2012 až 2016.)
Příloha č.1 (Tabulková příloha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX