Bod č.11.:

FIN/1 - Změna Statutu Fondu oprav bytových domů v lokalitě Sylván

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Úplné znění Statutu Fondu oprav bytových domů Sylván s vyznačením navrhovaných změn)
Příloha č.2 (Úplné znění Statut Fondu oprav bytových domů Sylván )
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 502 ze dne 11. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:219 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX