Bod č.15.:

FIN/6 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 (FRR MO Plzeň 3) do rozpočtu města Plzně určených na spolufinancování akce „Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10 A“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 30 ze dne 24. 4. 2017)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 72 ze dne 16. 3. 2017)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 541 ze dne 11. 5. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:223 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX