Bod č.57.:

PROP/7 - Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení Komise RMO P2 - Slovany)
Příloha č.4 (Usnesení RMO P 2 - Slovany (BO))
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 413/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:263 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX