Bod č.47.:

MAJ/8 - Směna pozemků v k. ú. Božkov mezi městem Plzní a fyzickými osobami v SJM a zániku věcného břemene užívání

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost vč. souvisejících příloh a souhlasu žadatelů s výší doplatku)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (zápis Komise RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 2. 2017)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 406 ze dne 27. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:255 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX