Bod č.46.:

MAJ/7 - Výkup části p.č. 252, jehož součástí je budova skladu a části p.č. 1191/3,k.ú. Božkov z vlast. TJ Božkov z.s., do majetku MP a zřízení služebností, pro „Rekonstr. tech. zázemí na Božkovs. ostrově“ v rámci IA MO P2

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO-2 včetně vyjádření TJ Božkov z.s. a souhlasu s výší kupní ceny, tabulka kalkulace kupní ceny, záznam z jednání ze dne 24. 2. 2017 a ze dne 6. 3. 2017)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. ZMO Plzeň 2 č. 69/2016 a č. 4/2016, dále usn. RMO Plzeň 2 č. 134/16 včetně RMP č. 1396 ze dne 22.12.2016 (rozp. opatření), usn. ZMO č. 17/2017 (svěření))
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek a orientační turistická mapa vč. mapy sítí)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 21. 3. 2017)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 407 ze dne 27. 4. 2017)
Předloženo na stůl č.1 (nová příloha č. 9 - přehled zatížení předmětných pozemků VB uvedenými na LV č. 461 pro k.ú. Božkov)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:254 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX