Bod č.38.:

KŘTÚ/1 - Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Obecně závazná vyhláška Plzeňského kraje č. 1/2016 )
Příloha č.2 (Metodický návod pro zpracování plánu odpadového hospodářství )
Příloha č.3 (Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně )
Příloha č.4 (Oznámení koncepce „Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně“ pro období let 2017 – 2026 )
Příloha č.5 (Závěr zjišťovacího řízení KÚPK ze dne 16. 12. 2016)
Příloha č.6 (Vyjádření KÚPK k návrhu Plánu odpadového hospodářství – statutární město Plzeň)
Příloha č.7 (Zápis z jednání Komise pro koncepci a rozvoj RMP)
Příloha č.8 (Zápis 4. řádné zasedání KŽP RMP )
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 451 ze dne 27. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:247 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX