Bod č.78.:

KŘTÚ/11 - Uvažované úpravy na trati Plzeň – Klatovy na území města Plzně

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (schéma navržených úprav)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX