Bod č.69.:

PRÁV/2 - Průběh řízení o zamítnutí žádosti o provozování VHP pro rozpor s vyhláškou města Plzně

(předkladatel:JUDr. Tomášek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX