Bod č.68.:

PRÁV/1 - Zásadní změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, které jsou obsaženy v novele zákona schválené Poslaneckou sněmovnou, a jejich dopad na město Plzeň

(předkladatel:JUDr. Tomášek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX