Bod č.43.:

MAJ/4 - Zrušení usnesení ZMP č. 37/2017, uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice, II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” a „Park v Červeném Hrádku u Plzně“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 469/2015)
Příloha č.3 (mapy KN)
Příloha č.4 (GP vyznačení trv. záboru)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1399/16) (*)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 37/17)
Příloha č.7 (zápis KNM) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:251 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX