Bod č.14.:

FIN+ŘEÚ/5 - Přijetí dotace Z Operačního programu Technická pomoc na realizaci projektu „Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o platbu, Rozhodnutí)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:222 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX